Képzés - II. Kerület UFC

Tartalomhoz ugrás

KÉPZÉS

Az UFC Focisuli a II. Kerület Utánpótlás Futball Club tömegsport programja, amelyben szervezett keretek között összefogja a régió óvodás és kisiskolás labdarúgását. Ez a program évente 25-30 intézményben, közel 700 gyermek részvételével működik nagy sikerrel.

A Focisuli jellemzői:
- A gyerekek a megszokott környezetükben, saját óvodájukban vagy iskolájukban járnak edzésre méghozzá az óvodaidő, illetve a napközi ideje alatt. Ezáltal a szülőknek nem jelent terhet a gyermekek edzésre utaztatása.
- A csoportokban nincs szűrés, mindenki csatlakozhat (fiú és lány, ügyes és kevésbé ügyes)
- A sokoldalú játékos alapozó foglalkozások célja a koordinációfejlesztésen és a labdás alapképzésen túl a mozgásigény kialakítása, a foci megkedveltetése
- A Focisuliból a tehetséges gyerekek az UFC korosztályos kiemelt labdarúgó csapataiba kerülnek. (A Focisuli az iskolai szabadidősport, az UFC az egyesületi versenysport)

A képzés célja
- A sportolás iránti érdeklődés felkeltése
- A labdarúgás megszerettetése
- Koordinációs képességek fejlesztése
- Sokoldalú labdás képességfejlesztés
- Alaptechnikai sportági képzés
- A tehetséges gyerekek kiválasztása a II. Kerület UFC csapataiba

A Focisuli korosztályai
1. Középső csoportos óvodások (4-5 évesek)
2. Nagycsoportos óvodások (6 évesek)
3. Első és második osztályos iskolások (7-8 évesek)
4. Harmadik és negyedik osztályos iskolások (9-10 évesek)
A Focisuliból "kiöregedő" gyerekek az UFC Kölyök és Junior csapataiban folytathatják a labdarúgást.

Az edzések jellemzői
- Az edzések helyszíne: tornaszoba (óvodások), tornaterem (iskolások)
- Az edzések gyakorisága:
hetente kétszer
- Az edzések ideje: 45 perc
- 12-20 fős csoportokban

Az edzéseink alapelvei
- A Focisuliban mindenkinek lehetőséget biztosítunk, nincsen szűrés
- Kielégítjük a gyerekek mozgásigényét, nem statikusan gyakorolunk
- Cél a gyerekek egyéni képzése, fejlődése. Nem csapatot építünk
- Lehető legtöbb gyakorlatot labdával végezzük
- Vidám légkörben fegyelmezetten gyakorlunk és játszunk
- A képzés anyagát igazítjuk a gyerekek életkorához, és a tornaterem adottságához

Egy edzés felépítése (45 perc)
Bemelegítés (5-10 perc)
Cél: A szervezet bemelegítése, feszültségoldás.
Jellemző: Ismerős játékok, sok futással. Felszabadult, oldott hangulat.
Gyakorlatanyag:
- Fogójátékok
- Testnevelési játékok

Gyakorlás (15- 20perc)
Cél: Az edzés "tanuló" része, képesség fejlesztés
Jellemző: A korosztálynak megfelelő fegyelmezett gyakorlás és játék.
Gyakorlatanyag:
- Mozgáskoordináció fejlesztés
- Csoportos / csapatos labdás játékok kézzel és lábbal
- Labdaérzékelő gyakorlatok
- Labdás ügyességfejlesztés kézzel
- Labdás ügyességfejlesztés lábbal
- Technikai képzés
- Taktikai kis játékok

Foci játék (15-20 perc)
Cél: Játék, a tanultak hasznosítása
Jellemző: kötetlen felszabadult foci játék, bátorítással, kevés utasítással
Gyakorlatanyag: kétkapus játék kis létszámú csapatokkal (3, 4, maximum 5 fő)

Értékelés
- Az edzés értékelése
- Dicséretek kiosztása

Tagsági igazolvány
Motivációs ajándékként pontgyűjtős tagsági igazolványt adunk a gyerekeknek.

Vissza a tartalomhoz